Op zondag 4 december 2011 opende Kampenhout in nauwe samenwerking met dhr. Hubert Boone, het Brabants Centrum voor Muziektradities.

Dit centrum herbergt een 1000-tal publicaties over volksmuziek in Vlaanderen en daarbuiten. Vaak gaat het om zeldzame naslagwerken.

Ook kan u hier terecht voor thematische tentoonstellingen, raadpleeg onze komende activiteiten.
Het documentatiecentrum blijft permanent in Villa Lucie.

Nieuws: