vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 16-08-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Bekendmaking reglementen en verordeningen

Vanaf 1 januari 2014 worden de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester bekendgemaakt via de website en niet meer via het aanplakbord aan het gemeentehuis.

Meer info
Dit is een gevolg van de wijziging van artikel 186 van het Gemeentedecreet (decreet van 29 juni 2012).
Door deze wijziging wordt de toegankelijkheid van de genomen beslissingen voor alle burgers vergroot.
Deze reglementen en verordeningen worden opgenomen op de website zolang deze geldig zijn. Nadien worden ze van de website verwijderd. Op die manier heeft de burger een zicht op welke reglementen en verordeningen gelden.
De volgende elementen worden steeds vermeld:
   • de datum waarop het reglement of verordening werd aangenomen
   • de datum waarop het reglement of verordening op de website werd bekendgemaakt

De bekendmaking is van belang voor de inwerkingtreding van de reglementen en verordeningen. Deze treden immers in werking de 5de dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

De lijst van reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester kan u hieronder terugvinden.
De geldende reglementen omtrent belastingen/opcentiemen, retributies/tarieven en toelagen kunt u terugvinden in het luik Financiën op deze website.

Bekendmakingen

14-08-2018Politieverordening : Viering Rochuskapel Relst
14-08-2018Politieverordening: Feest op de Heide
14-08-2018Politieverordening n.a.v. een huwelijk
14-08-2018Politieverordening Septemberkermis Kampenhout
23-07-2018Politieverordening: Wielerwedstrijd GP Roger Deconinck
23-07-2018Politieverordening: Straatfeest Driesstraat-Waterstraat
17-07-2018Politieverordening: terras Delisse
04-07-2018Politieverordening: Okkeziel Bruist
04-07-2018Politieverordening: buurtfeest Irislaan - Krokuslaan
04-07-2018Politieverordening: buurtfeest Lauterweg
04-07-2018Politieverordening: ambulante handel L'origien
29-06-2018Aanvullend reglement op het wegverkeer houdende het invoeren van beperkt eenrichtingsverkeer in de Brouwerijstraat, Dorpsstraat, Gemeentehuisstraat en Frederik Wouterslaan
29-06-2018Aanvullend reglement op het wegverkeer houdende het invoeren van verboden toegang in de Gemeentehuisstraat (vroegere Koeistraat) met uitzondering op plaatselijk verkeer
29-06-2018Aanvullend reglement op het wegverkeer houdende het invoeren van een doorlopende straat in de Rusthuisstraat
22-06-2018Politieverordening: Proefopstelling zebrapad Nieuwe Kassei
20-06-2018Politieverordening: Kampenhout Swingt - Berg
12-06-2018aanvullend reglement op het wegverkeer houden het invoeren van tijdelijk parkeren max. 60 minuten in de Gemeentehuisstraat op hoek met Kerkstraat ter hoogte van mini-market en naast Villa Lucie rechtover de KBC en het creƫren van 4 extra parkeerplaatsen
31-05-2018Politieverordening ambulante handel Snack Attack
30-05-2018Aanvullend reglement op het wegwerkeer houdende het invoeren van voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs op de Bogaertweg
30-05-2018Aanvullend reglement op het wegwerkeer houdende voorrangsregeling aan de rijbaanversmalling op de Perksesteenweg ter hoogte van OTB
30-05-2018Aanvullend reglement op het wegwerkeer houdende het invoeren van perkeerverbod +3.5t in de Nieuwe Kassei en de Voortstraat
21-11-2017Aanvullend reglement op het wegwerkeer houdende het invoeren van een zonaal parkeerverbod, uitgezonderd parkeervakken en -stroken in de Dorpsstraat, Frederik wouterslaan, Gemeentehuisstraat en Kerkstraat en het vaststellen van parkeervakken en -stroken
21-11-2017Aanvullend reglement op het wegwerkeer houdende het invoeren van beperkt eenrichtingsverkeer in de Brouwerijstraat, Dorpsstraat, Kerkstraat, Gemeentehuisstraat en Frederik Wouterslaan.
16-10-2017Aanvullend reglement houdende invoeren doorlopende straat Rusthuisstraat en Henkeltassestraat
30-08-2017Politieverordening: ambulante handel Snack Attack
20-06-2017Aanvullend reglement op het wegverkeer houdende voorrangsregeling in de Terloonststraat
20-06-2017Aanvullend reglement op het wegverkeer houdende voorrangsregeling aan de rijbaanversmallingen in de Hutstraat
04-05-2017Aanvullend reglement op het wegverkeer houdende opheffing voorrangsregeling in de Raymond Impanisstraat
04-05-2017Aanvullend reglement op het wegverkeer houdende stilstaan- en parkeerverbod in de Torfbroeklaan
28-11-2016Aanvullend reglement op het wegverkeer houdende rijbaanversmallingen en asverschuiving met voorrangsregeling en parkeerverbod +3,5 ton in de Nieuwe Kassei
28-10-2016Algemeen Reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen
24-05-2016Wijziging huishoudelijk reglement van orde van de gemeenteraad
24-05-2016Reglement vast cameratoezicht met nummerplaatherkenning op het openbaar domein
17-05-2016Aanvullend verkeersreglement op het wegverkeer houdende het invoeren van een doorlopende straat in de Votvinkenstraat
17-05-2016Huishoudelijk reglement intergemeentelijke preventiedienst H3K
25-02-2016Vaststelling Algemene Politieverordening
23-10-2015Aanvullend verkeersreglement houdende het invoeren van een tonnagebeperking (3,5 ton) in de Oudestraat (Vingerstraat), Heystraat en Vaartstraat
23-10-2015Aanvullend verkeersreglement houdende het invoeren van een tonnagebeperking (7,5 ton) in de Oudestraat
04-08-2015Aanvullend reglement op het wegverkeer inzake het instellen van snelheidzones met zonale geldigheid (30 - 50 - 70 km/u) en bebouwde kom
03-07-2015Huishoudelijk reglement lokalen jeugddienst, gemeenschapscentrum De Krop, pastorij Buken en lokaal Beethoven (De Cultuurberg)
24-03-2015Aanvullend verkeersreglement houdende het invoeren van een tonnagebeperking (7,5 ton) in de Schoonstraat
24-03-2015Aanvullend verkeersreglement op het wegverkeer houdende het invoeren van een doorlopende straat in de Hutteweg
24-03-2015Aanvullend verkeersreglement op het wegverkeer houdende het invoeren van een doorlopende straat in de Egellaan
24-03-2015Aanvullend reglement op het wegverkeer houdende het invoeren van een eenrichtingsverkeer in de Rusthuisstraat
16-12-2014Aanvullend reglement op het wegverkeer inzake het plaatsen van tractorsluizen
pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 04-02-2014