vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
woensdag 18-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Verkiezingen

Verkiezingen van 14 oktober 2018

decoratie

Op deze pagina leest u alle informatie over de verkiezingen van 2018.

Wanneer ?

Op zondag 14 oktober 2018 kiezen we 21 nieuwe gemeenteraadsleden en 36 nieuwe provincieraadsleden.
Net zoals de voorgaande jaren zal u moeten stemmen in de lokalen van de sporthal in Kampenhout (Zeypestraat 26).
De stemlokalen zijn open vanaf 8 uur tot 15 uur.

Voor wie ?

U bent verplicht om in Kampenhout te stemmen als:

 • u Belg bent
 • u in Kampenhout gedomicilieerd bent op 1 augustus 2018
 • u 18 jaar of ouder bent op 14 oktober 2018
 • u stemrecht hebt (je bent niet uitgesloten of geschorst)

Ga zeker ook naar:

Lees ook:


Als niet-Belg deelnemen aan de verkiezingen van 2018 in Kampenhout

Ook niet-Belgen kunnen deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van 14 oktober 2018 (dus niet de provincieraad).

Voor wie ?

 • Niet-Belgen uit een land van de Europese Unie
 • Niet-Belgen van landen buiten de Europese Unie

Voorwaarden

 • U moet minstens 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018.
 • U moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van Kampenhout op 1 augustus 2018.
 • U moet op 14 oktober 2018 uw burgerlijke en politieke rechten genieten (dat wil zeggen dat die niet afgenomen zijn door een gerechtelijke veroordeling).

Personen van buiten de Europese Unie moeten bijkomend aan deze voorwaarden voldoen:

 • Bij indiening van de aanvraag tot inschrijving een verklaring van verbintenis afleggen om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.
 • Op het moment van de indiening van de aanvraag vijf jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in BelgiŽ doen gelden, gedekt door een wettelijk verblijf.

Hoe gaan we te werk?

U moet ten laatste op 31 juli 2018 een aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Wie zich eerder al heeft ingeschreven en nog steeds aan de voorwaarden voldoet, moet zich niet meer opnieuw registreren.

U komt met bovenstaand ingevuld document (inschrijfformulier) en uw identiteitskaart naar de dienst burgerzaken. U krijgt een ontvangstbewijs.

U mag het formulier ook ingevuld opsturen naar de dienst burgerzaken. U krijgt een ontvangstbewijs.

Daarna wordt gecontroleerd of u aan alle voorwaarden voldoet. U wordt via aangetekende brief op de hoogte gebracht van de beslissing of uw aanvraag wordt aanvaard of geweigerd.

Reglement

Wet van 27 januari 1999 tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, van de nieuwe gemeentewet en van de gemeentekieswet, en tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Unie nr. 94/80/EG van 19 december 1994.

Wet van 19 maart 2004 tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen, die een nieuw artikel 1ter invoegt in de gemeentekieswet.

De wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Wat meebrengen ?

Uw identiteitskaart en eventueel bovenstaand document.

Meer info

decoratie: Ik Stem ook

EU-burgers kunnen zelf ook kandidaat zijn voor een zetel in de gemeenteraad.

EU-burgers kunnen zich ook laten registreren als kiezer voor de Europese verkiezingen van 2019 in Kampenhout.

Ga zeker ook naar...
Volmacht geven

Als Belg bent u vanaf 18 jaar verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Kunt u op zondag 14 oktober 2018 niet gaan stemmen? Dan moet u iemand een volmacht geven om in uw naam een stem uit te brengen. Ook niet-Belgische kiezers kunnen een volmacht geven.

Wanneer mag u een volmacht geven?

U heeft een geldige reden om niet te gaan stemmen en u kunt dat bewijzen met een attest.

Geldige reden Attest
Ziekte of handicap Medisch attest
Beroep (als u in het buitenland verblijft: ook geldig voor gezinsleden en mensen uit uw omgeving) Attest van uw werkgever
Geloofsovertuiging Attest religieuze overheid
Studie Attest van de directie van de school
Tijdelijk verblijf in het buitenland om persoonlijke redenen (vakantie, familiebezoek ...) Attest tijdelijk verblijf in het buitenland
Vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling ...) Attest van de directie van de instelling
Schipper, marktkramer of kermisreiziger (ook geldig voor gezinsleden) Attest schipper, marktkramer of kermisreiziger

Aan wie kunt u een volmacht geven?

 • U kunt een volmacht geven aan 1 andere kiezer naar keuze.
 • De persoon aan wie u een volmacht geeft, moet kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor u mag stemmen. U kunt als Belg dus geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer.
 • Elke kiezer kan maar 1 volmacht krijgen.

Hoe geeft u een volmacht?

 1. Vul het volmachtformulier in en onderteken het beiden (u en de persoon die in uw plaats gaat stemmen).
 2. Vraag een attest aan dat bewijst dat u zelf niet naar het stembureau kan. Kijk in de tabel hierboven welk attest u nodig heeft.
 3. De persoon aan wie u volmacht heeft gegeven, gaat stemmen in het stembureau dat op uw oproepingsbrief staat. Hij/zij brengt volgende documenten mee:
  • Volmachtformulier
  • Attest dat reden van uw afwezigheid bewijst
  • Uw oproepingsbrief
  • Zijn/haar oproepingsbrief
  • Zijn/haar identiteitskaart
 4. Wat als u liever geen volmacht geeft of u bent te laat om dit nog te regelen?

  De deelname aan de stemming is verplicht, u moet een volmacht geven wanneer u zelf niet kan stemmen. Als u geen volmacht kunt geven, kan u de redenen van onthouding, met de nodige verantwoording, aan de vrederechter meedelen. Als de vrederechter uw redenen gegrond acht, stelt hij geen vervolging in. In uw brief aan de vrederechter noteert u uw persoonsgegevens en bij welk stembureau u moet stemmen. Uiteraard voegt u daar een medisch attest bij. U kunt ook aan een familielid/vriend vragen om naar het stembureau te gaan om aan de voorzitter van dat stembureau het volgende af te geven:
  • het bewijs van de reden waarom u niet kan stemmen.
  • een brief waarin u die reden uiteenzet en die u ondertekent.

De voorzitter van het stembureau zal die documenten voor verder gevolg aan de vrederechter bezorgen.


Attest tijdelijk verblijf in het buitenland

Bent u tijdens de verkiezingen om persoonlijke redenen in het buitenland (vakantie, familiebezoek ...)? Dan heeft u dit attest nodig om volmacht te geven.

Hoe geeft u een volmacht?

 1. Vul het attest tijdelijk verblijf in het buitenland in.
 2. Kom naar het gemeentehuis om uw bewijsstuk of verklaring op eer te valideren. Dat kan vanaf 13 augustus 2018 en tot en met 12 oktober 2018.
  • Bewijsstuk
   Document waaruit blijkt dat u op 14 oktober 2018 in het buitenland bent (huurcontract, vliegtuigticket, factuur, reisovereenkomst ...).
  • Verklaring op eer
   Als u geen bewijsstuk hebt (bv. met motorhome reizen, bij vrienden logeren ...). U voegt best bewijsstukken van uw verblijf toe (bv. betalingsbewijs restaurant). U bezorgt die samen met uw oproepingsbrief na 14 oktober 2018 aan het vredegerecht in Vilvoorde.
pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 17-07-2018