vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 24-06-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
decoratieNieuws

Nieuws:

Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant over Forum 2040 - nood aan stevig draagvlak voor duurzame ontwikkeling luchthaven


Platform luchthavenregio Vlaams-Brabant

Nood aan een stevig draagvlak voor een duurzame ontwikkeling van de luchthaven

Het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant, dat alle Vlaams-Brabantse burgemeesters en de provincie vertegenwoordigt, evalueert het voorbije dialoogproces Forum 2040 van Brussels Airport over haar toekomstvisie als een gemiste kans.
Brussels Airport heeft bovendien bij de omwonenden van de luchthavenregio veel krediet verloren na de infosessies van 24 januari 2018 in Steenokkerzeel en Kortenberg. Het draagvlak voor de luchthaven is drastisch afgenomen door de manier waarmee Brussels Airport haar eigen belangen vooropstelt en haar uitbreidingsplannen aan haar buren trachtte te verkopen.

Het Forum 2040 werd in november 2016 samen met de Strategische Visie voor de toekomstige ontwikkeling en uitbreidingsplannen van luchthavenuitbater Brussels Airport aangekondigd als een proces van dialoog met alle belanghebbenden: omwonenden, lokale besturen, vertegenwoordigers van actiegroepen, organisaties uit het middenveld, luchthavenbedrijven en experten. De lokale besturen van Vlaams-Brabant namen hieraan deel met een delegatie van elf vertegenwoordigers.
De vier inhoudelijke sessies werden gevuld met informatie van studiebureaus m.b.t. mobiliteit, luchtgeluid, ruimtelijke ordening, luchtkwaliteit en grondgeluid en de economisch impact. Tot een echte dialoog kwam het tijdens dit proces nooit.

Het Platform Luchthavenregio had reeds voor de start van de sessies een aantal randvoorwaarden geformuleerd in een brief aan voorzitter Lode Willems op 22 september 2017.
Daarin pleitte het Platform voor een echt participatief proces met een andere methodologie, noodzakelijk om het draagvlak te kunnen versterken. Het Platform stelde bij de start ook dat het onbespreekbaar is dat het huidige onevenwicht in de verdeling van de geluidslast tussen de verschillende regio’s van de luchthavenomgeving via dit forum zou worden bestendigd of versterkt.
Intussen werd op 14 februari 2018 een juridische procedure opgestart door 11 lokale besturen en de provincie waarin ze de Belgische Staat in gebreke stellen voor het uitblijven van een vliegwet.
Tenslotte stelde het Platform dat een capaciteitsuitbreiding niet nodig is en vroeg het aan Brussels Airport om het toekomstige exploitatiemodel maximaal af te stemmen op de mogelijkheden die vandaag reeds beschikbaar zijn met de huidige startbaanconfiguratie.

De delegatie van lokale besturen heeft het Forum 2040 alle kansen gegeven.
De besturen hebben in alle sessies consequent gepleit voor een duurzame ontwikkeling van de luchthaven binnen de huidige ruimtelijke grenzen, en met prioritaire aandacht voor een evenwicht tussen economie, leefbaarheid en milieu.
De informatie die gedeeld werd tijdens het Forum was interessant voor alle participanten maar dit resulteerde niet in een echte dialoog noch een consensus over de voorliggende plannen.

De experten en studiebureaus hebben de noodzaak van de voorgestelde uitbreiding trachten te verantwoorden maar konden de reële bezorgdheid en ongerustheid over de toenemende omgevingshinder en onleefbaarheid die deze toekomstige ontwikkeling met zich zal meebrengen, niet wegnemen.

Na de infosessies voor omwonenden in Steenokkerzeel en Kortenberg is meer dan ooit duidelijk dat er behoefte is aan constructieve en empathische communicatie vanuit Brussels Airport, zodat het draagvlak voor de luchthaven niet verder wordt uitgehold.

Het Platform Luchthavenregio herhaalt haar standpunt dat een uitbreiding van de baaninfrastructuur niet aan de orde is en vraagt de luchthavenuitbater om het exploitatiemodel te herbekijken in functie van de (piek)capaciteit die met de huidige infrastructuur haalbaar is.
Zowel Forum 2040-voorzitter Lode Willems als Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company, verzekerden in hun toespraak tijdens de slotsessie van het Forum 2040 dat de luchthavenuitbater alle mogelijkheden zal blijven bestuderen met een evenwichtige benadering als essentieel criterium. Alleen een dergelijke benadering, waarbij een stevig draagvlak voor toekomstplannen wordt gecreëerd bij de omwonenden, biedt kans op concrete realisatie.

Vooraleer over mogelijke toekomstige uitbreiding van luchtvaartactiviteiten kan worden beslist, moet de federale overheid volgens het Platform Luchthavenregio dringend een stabiel en rechtszeker kader voor de vliegbewegingen rond de luchthaven tot stand brengen d.m.v. een federale vliegwet en door het afsluiten van samenwerkingsakkoorden met de gewesten. Met name het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet overtuigd of gedwongen worden om naast de lusten, ook een rechtvaardig aandeel van de lasten van de nationale luchthaven te dragen. Zowel de luchthavenuitbater en de ondernemingen als de omwonenden hebben recht op dit stabiele wettelijk kader dat het delicate evenwicht tussen leefbaarheid en economische ontwikkeling definitief vastlegt.

Het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant gelooft dat de combinatie van een economisch leefbare luchthaven en een leefbare omgeving mogelijk is, indien er een evenwichtige verdeling van de vluchten komt, en indien Brussels Airport Company een realistisch groei- en exploitatiemodel vooropstelt.

Het Platform pleit voor de oprichting van een reëel en permanent overlegforum dat alle belanghebbenden en de betrokken overheden samenbrengt.

Tenslotte vraagt het Platform meer inspanningen vanuit de luchthavenuitbater om te luisteren naar de reële bekommernissen van haar omwonenden en te investeren in goed nabuurschap met de luchthavenregio.

Voor meer informatie:

 


Inlichtingen ?Nolens Sophie

telefoon: 016/65.99.30
sophie.nolens@kampenhout.vera.be
Nieuwsitem dateert van01-03-2018

(nieuwscategorie: wonen & bouwen )


zoek een nieuwsitem

Voorbeeld...
Wanneer je alle nieuwsitems omtrent de Bibliotheek wenst te bekijken, ook de verstreken berichten, dan stip je "OF" aan en selecteer je "Bibliotheek" bij soort nieuws.

Wens je ook de berichten uit het archief te bekijken, dan vink je dit eveneens aan.

sinds datum (dd-mm-jjjj)
EN OF soort nieuws
EN OF trefwoord
ook in het archief zoeken? ja
pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 27-02-2014