vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 19-02-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
decoratieNieuws

Nieuws:

Dagorde gemeenteraad van 18 januari 2018

pdf-document

Bijeenroeping van de Gemeenteraad.

Conform de artikelen 20 en 21 van het Gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad die zal plaatshebben op donderdag 18 janauri 2018 om 19u30 , in de Glazen zaal van het OCMW, Dorpsstraat 9 te 1910 Kampenhout.

AGENDA

Openbare zitting

  1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
  2. Kennisneming budgetwijziging 2017/1 OCMW Kampenhout
  3. Goedkeuring aanpassing 4 van het meerjarenplan 2014-2020 OCMW Kampenhout
  4. Kennisneming budget 2018 OCMW Kampenhout
  5. Goedkeuring om beroep te doen op de vzw VVSG als aankoopcentrale voor afname van de overheidsopdracht voor diensten "Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18
  6. Vaststelling lastvoorwaarden en gunningswijze voor de oprichting van een gebouw ten gunste van de speelpleinwerking 't Grobbeltje en vríjetijdsbesteding
  7. Vaststelling bepaling privacybescherming bij de consultatie van een thermografische luchtfoto op een publiek toegankelijke website

Gedaan te Kampenhout,
10 januari 2018

 Inlichtingen ?Michiels Lutgart

telefoon: 016/65.99.22
lutgart.michiels@kampenhout.vera.be
Nieuwsitem dateert van10-01-2018

(nieuwscategorie: bestuur )


zoek een nieuwsitem

Voorbeeld...
Wanneer je alle nieuwsitems omtrent de Bibliotheek wenst te bekijken, ook de verstreken berichten, dan stip je "OF" aan en selecteer je "Bibliotheek" bij soort nieuws.

Wens je ook de berichten uit het archief te bekijken, dan vink je dit eveneens aan.

sinds datum (dd-mm-jjjj)
EN OF soort nieuws
EN OF trefwoord
ook in het archief zoeken? ja
pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 27-02-2014