vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 24-06-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
decoratieNieuws

Nieuws:

Dagorde gemeenteraad van 21 juni 2018

pdf-document

Bijeenroeping van de Gemeenteraad.

Conform de artikelen 20 en 21 van het Gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad die zal plaatshebben op donderdag 21 juni 2018 om 19u00 , in de Glazen zaal van het OCMW, Dorpsstraat 9 te 1910 Kampenhout.

AGENDA

Openbare zitting

 1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 2. Vaststelling aanpassing 5 van het meerjarenplan 2014-2021 van de gemeente Kampenhout
 3. Vaststelling budgetwijziging 2018/1 van de gemeente Kampenhout
 4. Vaststelling jaarrekening 2017 van de gemeente Kampenhout en kennisneming van de toelichting bij de jaarrekening
 5. Vaststelling aanpassing contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huíshoudelijke afvalstoffen
 6. Advíes aan Centraal Kerkbestuur Boortmeerbeek met betrekking tot fusie van hun parochies
 7. Goedkeuring instellen 'Drankenperimeter' tijdens de Tropical fuif in jeugdhuis Tonzent op 4 augustus 2018
 8. Goedkeuring van de gebruikersovereenkomst tussen de gemeente Kampenhout en de vzw Petanque Club Berg
 9. Vaststell¡ng aanvullend reglement op het wegverkeer houdende het invoeren van beperkt eenrichtingsverkeer in de Brouwerijstraat, Dorpsstraat, Gemeentehuisstraat en Frederik Wouterslaan
 10. Vaststelling aanvullend reglement op het wegverkeer houden het invoeren van verboden toegang in de Gemeentehuisstraat (vroegere Koeistraat) met uitzondering op plaatselijk verkeer
 11. Vaststelling aanvullend reglement op het wegverkeer houdende het invoeren van een doorlopende straat in de Rusthuisstraat
 12. Goedkeuring agenda en bepaling van het mandaat van de afgevaardigden voor de algemene vergadering van Havicrem op 27 juni 2018
 13. Goedkeuring agenda en bepaling van het mandaat van de afgevaardigden voor de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening op 27 juni 2018
 14. Vaststelling huishoudelijk reglement speelplein 't Grobbeltje, sportweken en andere vakantie initiatieven
 15. Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement Gemeentelijke Basisschool Kampenhout
 16. Vaststelling lestijdenpakket gemeenteschool Kampenhout schooljaar 2018-2019
 17. Vaststelling verlofdagen gemeenteschool Kampenhout schooljaar 2018-2019
 18. 1Goedkeuring nascholingsbeleid gemeenteschool Kampenhout schooljaar 2018-2019
 19. Kennisneming van de effectieve maatregelen van het gemeentebestuur na de illegale kappingen van de slipschool in het Hellebos zonder milieuvergunning

Besloten zitting

 1. Goedkeuring van de notulen van de besloten gemeenteraadszítting van 17 meí 2018
 2. Kennisname van het tuchtverslag en tuchtdossíer
 3. Beslissing tot voortzetting van de tuchtprocedure preventieve schorsing
 4. Beslissing tot uitnodiging van de betrokkene en zijn raadsman voor verhoor, met kennisgeving van het tuchtverslag en het tuchtdossier
 5. Aanstellingsbesluit waarnemend algemeen directeur

Gedaan te Kampenhout,
13 juni 2018

 Inlichtingen ?Van Bosstraeten Marijke

telefoon: 016 95 99 35
marijke.vanbosstraeten@kampenhout.vera.be
Nieuwsitem dateert van13-06-2018

(nieuwscategorie: bestuur )


zoek een nieuwsitem

Voorbeeld...
Wanneer je alle nieuwsitems omtrent de Bibliotheek wenst te bekijken, ook de verstreken berichten, dan stip je "OF" aan en selecteer je "Bibliotheek" bij soort nieuws.

Wens je ook de berichten uit het archief te bekijken, dan vink je dit eveneens aan.

sinds datum (dd-mm-jjjj)
EN OF soort nieuws
EN OF trefwoord
ook in het archief zoeken? ja
pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 27-02-2014