vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
dinsdag 21-11-2017
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
decoratieNieuws

Nieuws:

Dagorde gemeenteraad van 16 november 2017

pdf-document

Bijeenroeping van de Gemeenteraad.

Conform de artikelen 20 en 21 van het Gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad die zal plaatshebben op donderdag 16 november 2017 om 19u30 , in de Glazen zaal van het OCMW, Dorpsstraat 9 te 1910 Kampenhout.

AGENDA

Openbare zitting

 1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering (19 oktober 2017)
 2. Vaststelling van de feestdagen en brugdagen 2018
 3. Goedkeuring aansluiting bij een regionaal ondersteuningsnetwerk van de gemeenteschool vanaf het schooljaar 2017-2018
 4. Kennisneming resultaten van de opvolging van de aanbevelingen aangaande de thema-audit Gemeentelijke belastingen en retributies
 5. Goedkeuring van de principiële beslissing tot samenaankoop via intergemeentelijke samenwerking met HAVILAND INTERCOMMUNALE lgSv ( hierna genoemd HAVILAND ) waarbij HAVILAND optreedt als aankoopcentrale voor "het leveren van chemische smeltmiddelen voor gladheidsbestrijding in de winterperiode 2017-2018"
 6. Goedkeuring overeenkomst en huishoudelijk reglement Interlokale Vereniging 'De Sportregio'
 7. Goedkeuring samenwerken in een cluster voor 'Wijk-Werken'
 8. Goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering op 27 november 2017 van Ethias Gemeen Recht
 9. Goedkeuring agenda en bepaling van het mandaat van de afgevaardigden voor de buitengewone algemene vergadering van INFRAXWEST op 4 december 2017
 10. Goedkeuring agenda en bepaling van het mandaat van de afgevaardigden voor de buitengewone algemene vergadering van Haviland van 13 december 2017
 11. Goedkeuring agenda en bepaling van het mandaat van de afgevaardigden voor jaarvergadering van lnterza van 13 december 2017
 12. Goedkeuring agenda en bepaling van het mandaat van de afgevaardigden voor de buitengewone algemene vergadering van PBE op 15 december 2017
 13. Goedkeuring agenda en bepaling van het mandaat van de afgevaardigden voor de buitengewone algemene Vergadering van IVEG op 20 december 2017
 14. Goedkeuring agenda en bepaling van het mandaat van de afgevaardigden voor de Algemene Vergadering van Havicrem op 20 december 2017
 15. Goedkeuríng voorstel tot het ondertekenen van de overeenkomst met het RLD over het realiseren van een groenbuffer Vekestraat.

Gedaan te Kampenhout,
8 november 2017

 


BIJKOMENDE AGENDA

Openbare zitting

 1. Schriftelijk vraag Open VLD: kennisneming van de effectieve maatregelen van het gemeentebestuur na de bekendmaking van de resultaten van de luchtkwaliteitsmetingen in Kampenhout

Gedaan te Kampenhout,
9 november 2017

 Inlichtingen ?Michiels Lutgart

telefoon: 016/65.99.22
lutgart.michiels@kampenhout.vera.be
Nieuwsitem dateert van08-11-2017

(nieuwscategorie: bestuur )


zoek een nieuwsitem

Voorbeeld...
Wanneer je alle nieuwsitems omtrent de Bibliotheek wenst te bekijken, ook de verstreken berichten, dan stip je "OF" aan en selecteer je "Bibliotheek" bij soort nieuws.

Wens je ook de berichten uit het archief te bekijken, dan vink je dit eveneens aan.

sinds datum (dd-mm-jjjj)
EN OF soort nieuws
EN OF trefwoord
ook in het archief zoeken? ja
pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2017 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 27-02-2014