vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 16-08-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Milieu en natuur : Afval

Recyclagepark (containerpark)

Neerstraat 20 - 1910 Kampenhout (Nederokkerzeel) - voor info en vragen : www.interza.be
Openingsuren
foto recyclagepark
dinsdag : van 13u tot 19u
woensdag : van 13u tot 19u
vrijdag : van 13u tot 19u
zaterdag : van 10u tot 17u

Toegang tot 15 minuten vóór sluitingstijd.

Klik op deze link voor de kalender van wekelijkse huisvuilophalingen en het ophalen van het grof huisvuil.


Gemeentelijk recyclagepark voor particuliere huishoudens

Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor :

 • particuliere inwoners van de gemeente.
 • particulieren die, hoewel niet ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente, beschikken over een tweede verblijf of een bebouwde eigendom of een perceel in eigendom.
 • eigen gemeentelijke diensten en de intercommunale.

Op spontane wijze zal elke bezoeker zich legitimeren teneinde toegang te verkrijgen tot het recyclagepark.

Naast een identiteitskaart of paspoort, kan hiertoe ook elk ander document gebruikt worden dat aantoont dat betrokkene een tijdelijke of permanente verblijfplaats of eigendom heeft in de gemeente waarin het recyclagepark gelegen is. De parkwachter is gemachtigd van deze alternatieve documenten een kopie te nemen.

Hoe sorteer ik afval op het recyclagepark?

Op het recyclagepark kan je terecht met heel wat afval. De grondstoffen van deze afvalsoorten worden zoveel mogelijk tot grondstoffen voor nieuwe producten gerecycleerd. Sorteer je afval daarom op voorhand opdat je je afval probleemloos in de verschillende containers kan gooien op het recyclagepark.

Op de website van Interza vind je uitgebreide info omtrent de sorteerregels, bereking van tarief,....

Ook voor asbest kan men terecht op het recyclagepark. Uitgebreide info omtrent het binnenbrengen en behandelen van asbest vind je via de website van Interza.

Om de verblijfsduur van de bezoekers op het recyclagepark te beperken, vragen wij u alle afval gesorteerd aan te voeren. Bedrijfs- en industrieel afval zullen geweerd worden.


Bedrijfs- en industrieel afval

Handels-, bedrijfs- en industrieel afval wordt niet aanvaard.

Het gemeentelijk recyclagepark is toegankelijk voor de particuliere inwoners van de gemeente. De afvalstoffen van de ambachtelijke- en handelsactiviteiten kunnen naar het gemeentelijk recyclagepark worden gebracht in zoverre de aangevoerde afvalstoffen qua aard, omvang en hoeveelheid, vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen.


Reglement van inwendige orde.

 • Restfractie van het recyclagepark :

  De hiervoor bestemde container of zakken mogen enkel door de parkwachter gevuld worden. Overeenkomstig artikel 5.2.2.1.1. § 2 van Vlarem II dient er zich een recipiënt te bevinden voor de opvang van de niet-recupereerbare restfractie die bij het sorteren ontstaat. Deze container dient echter niet om de bevolking aan te sporen om te verbranden of om de restfractie naar het recyclagepark te brengen. Enkel de recyclageparkwachter beslist over de toepassing van deze fractie. De artikelen die niet selectief kunnen verwerkt worden op het recyclagepark, en qua omvang in een betaalzak van 60 liter passen, dienen door de aanbieder teruggenomen te worden, en overeenkomstig het reglement op de huisvuilophaling te worden aangeboden tijdens de huis aan huis ophaling.

  Het is de recyclageparkwachters toegestaan de aanbieders van afvalstoffen buiten de omheining te laten wachten indien er zich reeds te veel mensen op het recyclagepark bevinden en in functie van de goede verkeersregeling op het recyclagepark.

  Op spontane wijze zal elke bezoeker zich legitimeren teneinde toegang te verkrijgen tot het recyclagepark.

  Kinderen onder de 12 jaar dienen vergezeld te worden door een meerderjarige begeleider.

  Loslopende dieren zijn niet toegelaten.

  De gebruikers betreden het recyclagepark op eigen verantwoordelijkheid.
  De gemeente is niet verantwoordelijk voor lichamelijke letsels of eventuele beschadiging van persoonlijke goederen of voor diefstal.

  Het is de bezoekers ten strengste verboden fooien aan de parkwachters aan te bieden.
  Het is de parkwachter ten strengste verboden fooien te vragen of te aanvaarden.
  Het is de bezoeker ten strengste verboden de parkwachter te bedreigen en/of te intimideren.

  Het aanvaarden van fooien door de parkwachter is uitdrukkelijk verboden.

 • Verkeersregeling.
  De aanwezige verkeerssignalisatie dient te worden nageleefd.
  De snelheid is begrensd tot 10 km per uur. De bezoekers en de ophalers / verwerkers zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van de parkwachter op te volgen.
  Laatstgenoemde voert de controle op deze reglementen uit.
  De hoger genoemde afvalstoffen moeten gesorteerd aangevoerd worden, teneinde de verblijfsduur van de bezoeker op het terrein te beperken.
  De motor dient stil gelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen.

 • Netheid.
  De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van het terrein steeds rein houden. Zij kunnen door de parkwachter verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen. Tijdens de sluitingsuren van het recyclagepark is het verboden afval te deponeren aan de toegangspoort. Het plaatsen van afvalstoffen buiten de daartoe voorziene ruimte, of het niet opvolgen van de plaatsingsrichtlijnen van de parkwachter wordt aanzien als sluikstorten, en zal als dusdanig belast worden. Cfr. Gemeentebelasting dd. 17/12/1996.

 • Vuur / beschadigingen.
  Op het recyclagepark is het verboden te roken of op enige andere wijze vuur te maken.
  Het is verboden de omheining, containers, gebouwen of uitrusting te beschadigen.

Het volledige reglement hangt uit ter hoogte van het portiershuisje. U kan er ook één vragen bij de milieudienst of hieronder downloaden:

Retributie

De toegang tot het recyclagepark wordt d.m.v een belastingreglement afhankelijk gesteld van het voldoen aan welbepaalde belastingtarieven in functie van het type voertuig en de fractie die wordt aangebracht. Desbetreffende is de contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen, die goedgekeurd werd in gemeenteraadszitting van 18 november 2004, van toepassing.

Meer info omtrent de retributie vindt u op pagina "Contantbelasting op inzameling van huishoudelijke afvalstoffen".

Nog enkele tips:

 • Het recyclagepark is géén stortplaats maar een recyclagecentrum voor afvalstoffen.
 • Op het recyclagepark kan U uitsluitend met particulier / huishoudelijk afval terecht.
 • Het recyclagepark is geen hobbywinkel waar U een buitenkansje kan doen. Het blijft een plaats waar afvalstoffen worden aangebracht !! Het is daarom strikt verboden om afvalstoffen van het recyclagepark mee te nemen.
 • Het recyclagepark is geen speeltuin. Weet dat de parkwachters niet verantwoordelijk zijn voor gebeurlijke ongevallen of letsels ! Vermijdt mogelijke risico's en laat Uw kinderen niet vrij op het park rondlopen.
 • De parkwachters staan steeds met goede raad ter Uwer beschikking. Hun woord is echter wet !!
 • Het recyclageparkreglement overtreden staat gelijk met sluikstorten en kan bestraft worden met € 250.
 • Voorkom afval, zo hoeft U het later niet weg te brengen. Maak daarom zoveel mogelijk gebruik van herbruikbare materialen of kies voor bulk (niet verpakt).
 • Afval voorkomen doen we met ons allen! Begin met kleine en eenvoudige dingen ..., U zal merken dat het ook anders kan.

De medewerking van alle inwoners is van het grootste belang voor het welslagen van dit milieuvriendelijk project. Samen knnnen wij een stap zetten naar een beter leefrnilieu. Maar een efficient milieubeleid kan alleen maar slagen als ook u mee aan de kar duwt.

Elk gezin is immers verantwoordelijk voor een aanzienlijke afvalstroom. Daarom rekenen wij erop dat u uw afvalproducten naar het recyclagepark zult brengen.
Het recyclageparkpersoneel zal u bovendien graag met raad een daad bijstaan.

P.S.: Sinds 1 januari 1998 werd de huis-aan-huis inzameling van KGA stopgezet.

Meer info :

Milieudienst
tel: 016/65.99.12
email: milieudienst@kampenhout.be


Sorteerverplichtingen voor KMO's en Zelfstandigen

Beter sorteren doet u door meer soorten afval aan de bron te scheiden zodat die apart kunnen worden opgehaald. Hoe zuiverder de fracties, hoe makkelijker de recyclage en de verwerking. Volgende afvalstoffen moet u scheiden en apart voor inzameling aanbieden
Gedetaileerde informatie hieromtrent en een digitale brochure m.b.t. "afvalstromen bij KMO's en zelfstandigen" kan men vinden op de website van OVAM: www.onderneming.ovam.be.

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 26-06-2017